Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Met de ouderbijdrage financiert de OR (extra) activiteiten voor onze kinderen. Denk hierbij onder andere aan culturele activiteiten, excursies, decemberfeesten en de schoolreis. Het bedrag komt in zijn geheel ten goede aan de kinderen en de school.

 

Met de ouderbijdrage financiert de school met name (extra) activiteiten voor de kinderen. Ieder jaar maakt de OR samen met school een begroting. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Dit jaar valt deze vrijwillige bijdrage fors lager uit. De school kan namelijk in ieder geval dit schooljaar de bijdrage voor de pleinwacht betalen uit extra middelen, we hopen dat dit structureel kan en dat we hier ook in de toekomst geen extra bijdrage voor gaan vragen.

Voor het schooljaar 2022/2023 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €65,- per kind (was € 82,50). Voor het schoolkamp vragen wij een extra bijdrage van €100,- per kind.

 

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

page1image46793280

*De ouderbijdrage is opgebouwd uit: bijdrage OR € 35,00 en schoolreis € 30,00.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.