school_logo.jpg

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Calluna 


 

Oudergeleding:

Kevin van Laar 

Marjolein Ausma en GMR-lid 

Teamgeleding: 

Marian Snijder

Mandy Roelofs

(Celeste Warmerdam alleen GMR-lid)

 

Wat doet de medezeggenschapsraad?


De medezeggenschap heeft een wettelijke status. Deze status ligt vast in het reglement voor de medezeggenschap in het openbaar onderwijs in de gemeente Ede. Het reglement ligt ter inzage in de school. De medezeggenschapsraad van de school bestaat voor de helft uit leerkrachten en voor de helft uit ouders/verzorgers. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door belangstellende ouders/verzorgers worden bijgewoond. Daarnaast kunt u de notulen van de vergaderingen opvragen via calluna@proominent.nl 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)


Van elke medezeggenschapsraad van de openbare scholen van de gemeente Ede, zijn twee leden vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): een lid dat de ouders/verzorgers vertegenwoordigt en een lid dat het personeel vertegenwoordigt. De GMR heeft eveneens een wettelijke status. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle openbare scholen in de gemeente Ede.

Contactgegevens

Basisschool Calluna

Sijsseltselaan 16

6711 JE Ede

0318-614243

calluna@proominent.nl

Download onze app!

U kunt onze app vinden in Google Play en de Apple Appstore.

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent