Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Calluna 


 

Oudergeleding:

Maaike Mout

Wolter Doornbos 

Teamgeleding: 

Rosa Campo 

Mandy Roelofs

 

 

Wat doet de medezeggenschapsraad?


De medezeggenschap heeft een wettelijke status. Deze status ligt vast in het reglement voor de medezeggenschap in het openbaar onderwijs in de gemeente Ede. Het reglement ligt ter inzage in de school. De medezeggenschapsraad van de school bestaat voor de helft uit leerkrachten en voor de helft uit ouders/verzorgers. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door belangstellende ouders/verzorgers worden bijgewoond. Daarnaast kunt u de notulen van de vergaderingen opvragen via calluna@proominent.nl 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)


Van elke medezeggenschapsraad van de openbare scholen van de gemeente Ede, zijn twee leden vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): een lid dat de ouders/verzorgers vertegenwoordigt en een lid dat het personeel vertegenwoordigt. De GMR heeft eveneens een wettelijke status. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle openbare scholen in de gemeente Ede.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.