school_logo.jpg

Ouderraad

De ouderraad van de Calluna 


Amanda Franssen (voorzitter)

Kwendolien van Liere 

Ciska Nijland 

Nelleke Bos

Leonie van Wijngaarden

Marije Kok

Carmen Werkman 

Wilma van Gent

Regina Boer - penningmeester 


Ouderraad

De school heeft een ouderraad (OR) bestaande uit ouders. U zult de OR vooral tegenkomen bij een aantal (feestelijke) activiteiten, zoals het kerstdiner, paasontbijt, de jaarlijkse pickninck en het sinterklaasfeest.
De OR heeft als doel de betrokkenheid van ouders te verhogen, wat resulteert in een nog hogere inzet van ouders bij ondersteunende taken binnen onze school. Bij ondersteunende taken kunt u denken aan de pleinwacht, het deco-tam, het luizen opsporingsteam en de schoolkrantredactie. Ook heeft OR als taak signalen van ouders en kinderen onder de aandacht te brengen bij het team en de MR van de school. De OR vergadert regelmatig en deze bijeenkomsten zijn openbaar, een ieder is van harte uitgenodigd. De vergaderingen van de OR worden bijgewoond door tenminste één teamlid.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor de financiering van extra activiteiten voor onze kinderen. Denk hierbij aan culturele activiteiten, excursies, decemberfeesten, de opvang tijdens de middagpauze en dergelijke. Het bedrag komt in zijn geheel ten goede aan de school en de kinderen. Er wordt ieder jaar een begroting gemaakt, waaraan de ouders hun goedkeuring verlenen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Vervolgens wordt het bedrag met de ouders gecommuniceerd. Voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 60,-.

Een hoger bedrag is natuurlijk van harte welkom. Met extra bijdragen kan wat extra’s voor de kinderen worden gedaan.
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad. Voor Schoolreisjes en/of schoolkamp vragen wij ook een bijdrage. Deze wordt buiten de ouderbijdrage om geïnd.

 

 

 

Contactgegevens

Basisschool Calluna

Sijsseltselaan 16

6711 JE Ede

0318-614243

calluna@proominent.nl

Download onze app!

U kunt onze app vinden in Google Play en de Apple Appstore.

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent